O PRONÁJMU VOZIDLA A PLATBĚ NÁJMU

 1. JAK OBJEDNAT PRONÁJEM
 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 3. V CENĚ PRONÁJMU VOZIDLA JE ZAHRNUTO
 4. CENA PRONÁJMU VOZIDLA NEZAHRNUJE
 5. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU VOZIDLA

Čas vrácení vozidla pronajímateli vždy avizujte 60 minut před jeho vrácením na tel. 777 656 668.


I.  JAK OBJEDNAT PRONÁJEM

 1. Vyberte vozidlo: AUTO / DODÁVKU / DODÁVKU S TAŽNÝM ZAŘÍZENÍM / PŘÍVĚS. Technické parametry a nájemné uvádíme u vozidel. Nebudete-li si jisti s výběrem vozidla, pomůžeme Vám.
 2. Vyberte PROVOZOVNU, kde vozidlo převezmete (vozidla se vrací na provozovně, kde byla převzata).
 3. Stanovte si den a hodinu začátku pronájmu a jeho délku. Nebudete-li znát přesný konec pronájmu, budeme vycházet z počtu hrazených dnů nájemného.
 4. Objednávku s informacemi zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zavolejte v pracovní dny 7.00–18.00 hodin tel. 777 656 668.
 5. Po přijetí Vaší objednávky zašleme e-mailem "Nabídku pronájmu vozidla", kterou bude třeba potvrdit do 24 hodin od času jejího odeslání.

Děkujeme za přečtení

II.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Neakceptujeme platební karty.
 2. Platba bankovním převodem je možná, avšak platba nájemného musí být připsána na bankovní účet pronajímatele č. 217542281/0300 do začátku termínu pronájmu vozidla. V případě platby bankovním převodem požádejte o zaslání daňového dokladu s platebními pokyny.
 3. Cena pronájmu je udávána ve dnech, kdy 1 dnem se rozumí 24 hodin. Při překročení sjednané doby pronájmu bude nájemné doúčtováno. Nájemné se účtuje po dnech. Vrátíte-li vozidlo se zpožděním, byť jen o hodinu, uhradíte penále ve výši jednodenního nájmu pro daný typ vozidla a současně Vám bude doúčtováno nájemné překročené doby pronájmu.
 4. Nájem a kauce (výše kauce dle typu vozidla 2.000 CZK až 4.990 CZK), případně poplatek za snížení spoluúčasti při pojistné události z 10% (minimálně 10.000 CZK) na 3% (minimálně 3.000 CZK) ve výši 150 CZK/den, nebo poplatek za využívání služeb mimo provozní dobu ve výši 300 CZK, se hradí pronajímateli nejpozději při převzetí vozidla nájemcem (běžnou praxí je úhrada služeb v hotovosti při předání vozidla pronajímatelem nájemci). Nájemné za pronájem vozidla kratší než 1 měsíc se hradí na celou dobu pronájmu, kterou vymezuje nájemní smlouva. Nájemné za pronájem vozidla delší než 1 měsíc se hradí v měsíčních intervalech a to vždy před započetím následujícího měsíce pronájmu, který má být hrazen.
 5. Pokud nájemce žádá prodloužit dobu pronájmu vozidla, uhradí nájemné za prodloužené období nejpozději do data ukončení původně sjednané doby pronájmu. Žádat o prodloužení doby pronájmu vozidla je možné písemnou formou v listinné, nebo elektronické podobě pomocí e-mailu a datové schránky. Užívání vozidla je možné pouze s platnou smlouvou o pronájmu. V případě užívání vozidla bez platné smlouvy o pronájmu oznámí pronajímatel Polici České republiky podezření z páchání trestného činu neoprávněného užívání vozidla dle § 207 a předá informace skupině pro zajištění vozidla.

III.  V CENĚ PRONÁJMU VOZIDLA JE ZAHRNUTO

 1. Bezplatný kilometrový proběh vozidla ve výši 400 km za 1 den – platí pro lehká nákladní vozidla tj. dodávky a osobní vozidla.
 2. Doklady potřebné pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.
 3. Zákonné pojištění vozidla – tzv. povinné ručení.
 4. Havarijní pojištění – spoluúčast při pojistné události je 10 %, minimálně 10.000 CZK, z výše ceny pojistného plnění.
 5. Platná roční dálniční známka včetně kupónu pro Českou republiku.
 6. Silniční daň.
 7. Asistenční služba Non-Stop při nehodě, nebo poruše.
 8. V případě vzniku pojistné události vyřízení agendy spojené s pojistnou událostí.
 9. Kompletní servis a údržba vozidla poskytovaná pronajímatelem.
 10. Letní a zimní pneumatiky. Zimními pneumatikami je vozidlo vybaveno tak, aby splňovalo podmínky dle zákona číslo 133/2011 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
 11. Vyčištěný interiér při vypůjčení.
 12. Luxování kabiny, luxování zavazadlového prostoru a mytí plastových částí interiéru po skončení pronájmu.
 13. Doplněné provozní kapaliny při vypůjčení.
 14. Platnou STK.
 15. Půjčení/vrácení vozidla v rámci provozní doby tj. pracovní dny 7.00–18.00 hodin. Čas vrácení vozidla pronajímateli vždy avizujte 60 minut před jeho vrácením.

 16. Bezplatné zapůjčení upínacích popruhů, pracovních rukavic, rudlu, motocyklového stojanu, nájezdu pro motocykl a auto-nabíječky na mobil s mikro USB konektorem.
 17. Bezplatné zapůjčení přenosné navigace TomTom XL, pokud je k dispozici – NÁVOD K OBSLUZE.

IV.  CENA PRONÁJMU VOZIDLA NEZAHRNUJE

 1. Kilometrový proběh osobního vozidla nad 400 km za 1 den pronájmu, který bude zpoplatněn sazbou 1,50 CZK/km.
 2. Kilometrový proběh lehkého nákladního vozidla nad 400 km za 1 den pronájmu, který bude zpoplatněn sazbou 2,50 CZK/km při jízdě na území ČR a 1,50 CZK/km při jízdě s cílem mimo území ČR. Pokud je lehké nákladní vozidlo užito jako vozidlo tažné, účtuje se jednotná sazba 3,00 CZK/km.
 3. Následky provozu vozidla, které vzniknou vozidlem využitého k činnosti nelegální, nebo proti platným právním předpisům, či legislativy, státu kde k takovému jednání dojde a státu registrace pronajatého vozidla. V takovém případě zodpovídá za následky provozu vozidla a případnou újmu pronajímatele, která by jinak pronajímateli nevznikla, nájemce.
 4. Právo na pojistné plnění ze zákonného i havarijního pojištění pronajatého vozidla, nebude-li pronajatého vozidla užito v souladu se smluvními podmínkami jeho pojistitele. V takovém případě zodpovídá za následky provozu vozidla a újmu pronajímatele nájemce.
 5. Použití vozidla k přepravě osob nebo předmětů za úplatu.
 6. Používání vozidla v rozporu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb pronájmu vozidel společností Autoslužby Jeřábek s.r.o., viz oddíl V. níže.
 7. Odstranění následků, které vzniknou provozem vozidla osobou nezpůsobilou k řízení motorových vozidel nebo bez příslušného řidičského oprávnění, provozem vozidla nezpůsobilého pro provoz na pozemních komunikacích a ostatními způsoby v rozporu s platnou legislativou státu registrace vozidla nebo státu kde k takové události dojde.
 8. Odstranění poruchy nebo závady vozidla, vznikne-li následkem provozu vozidla v rozporu s návodem k jeho obsluze, nebo nepřiměřeným způsobem užívání vozidla s ohledem na okolnosti jeho provozu. Pro vozidla se vznětovým motorem je třeba používat motorovou naftu splňující normu ČSN EN 590 (standardní motorová nafta). Výrobci našich vozidel se vznětovým motorem zakazují jako palivo používat BIO naftu.
 9. Odstranění škody na vozidle do výše 10 % (minimálně 10.000 CZK) hrazené z havarijního pojištění. Možnost snížení 10% hranice (minimálně 10.000 CZK) na 3% (minimálně 3.000 CZK) za poplatek ve výši 150 CZK/den, respektive 100 CZK / 4 hod. Pojistné podmínky viz oddíl V. níže.
 10. Majetková újma pronajímatele, která pronajímateli vznikne následkem porušení pojistných podmínek pojistitele vozidla v rámci zákonného nebo doplňkového pojištění. Pojistné podmínky viz níže oddíl V.
 11. Palivo pro provoz vozidla.
 12. Vyčištění vozidla při vrácení, kdy povaha znečištění neodpovídá běžnému užívání vozidla. Čištění vozidla nad rámec běžného znečištění bude účtováno dle platného CENÍKU AUTOSLUŽBY JEŘÁBEK.
 13. Půjčení nebo vrácení vozidla mimo PROVOZNÍ DOBU, které je s poplatkem ve výši 300 CZK.

 V.  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU VOZIDLA

Dovolujeme si Vás požádat, abyste prostudovali PODMÍNKY PRONÁJMU VOZIDLA a POJISTNÉ PODMÍNKY.